Sme dynamicky sa rozvíjajúca obchodná spoločnosť ,ktorá v dnešnom neustále sa meniacom globálnom trhu  ponúka na dlhodobo pôsobiacej profesionálnej úrovni  komplexný hodnotový reťazec vyhľadávania, ponuky, logistiky a dodávky  tovaru  a výrobkov z nízko nákladových krajín .


Využitím našich priamych vzťahov s výrobnými spoločnosťami na týchto teritóriách , realizujeme, maximálnu flexibilitu dovozu tovaru a výrobkov podľa požiadaviek zákazníka na dosiahnutie jeho obchodných zámerov .


Využitím našich skúseností prinášame   výrobným spoločnostiam úspory nákladov a výraznejšiu konkurenčnú schopnosť a pre obchodné spoločnosti možnosť rozšírenia  svojej ponuky predaja a prispôsobenia sa na trhu .

       STRATÉGIA


       •      Obchodná spoločnosť na uspokojenie dopytu spoločností HTC Holding a.s. 

       •      Nákupca v rámci GSCM 

       •      Člen registra Global Supply  

       •      Profesionálny SCM dodávateľ NNO pre zákazníkov automobilového a strojárskeho priemyslu 

       •      Dodávky do celého sveta 

       •      Strategický marketing 

       •      Exkluzívny dodávateľ ložísk a automobilových komponentov na európsky trh 

       •      Poradca a sprostredkovateľ strategických zmlúv a dohôd  

       •      Import – Export: obchodná spoločnosť na európskom trhu