Pomoc zákazníkovi k veľký úsporám

                Zníženie nákladov pomocou tendrov a e-tendrov

                Podpora pri vývoji produktu

                   -  speje k urýchleniu vývojového cyklu

                   -  rýchlejšie dosiahnutie špecifikácie produktu        

                   -  podstatné zníženie nákladov na vývoj 

                Zosúladenie výrobného programu s dodávkami

                Oboznámenie zákazníka o stave objednávky

                Spracovanie podľa plánu kvality

                Zaručenie kvality podľa špecifikácie zákazníka

                Logistika, uskladnenie a doručenie až k zákazníkovi

                Odhodlaný tým kvalifikovaných a skúsených inžinierov