KVALITA


•     Medzinárodné systémy kvality 

•     Výrobné spoločnosti, ktoré patria do nášho dodávateľského portfólia, sú všetky certifikované                      minimálne ISO 9001 /VDA, QS, TS/ 

•     Referencie o dodávkach pre dôležitých a známych zákazníkov 

•     Každý nový dodávateľ podlieha nášmu auditu 

•     Všetci dodávatelia podliehajú vyhodnocovaniu SES - “Supplier Evaluation System“

•     Vzorkovanie v súlade s úrovňou PPAP  /ložiskové spoločnosti INA.FAG,SKF../

•     Pozitívne vyhodnotenie výsledkov analýzy dodaných vzorkou 

•     Pravidelné re-audity minimálne raz za rok 

•     Zabezpečujeme systém kvality menežementu, prispôsobujeme ho podľa potrieb zákazníka a  

        vlastných potrieb

•      Vo všetkých našich aktivitách realizujeme stratégiu stáleho zlepšovania, aby sme dosiahli                    vylepšenia kvality, služby zákazníkovi a hodnotu komodít.
 Chemical Analysis     – (Spectrometer)


 Metal Spectroscope   – (Bench Type & HandiScope)


 Physical  Testing       – (Impact Testing  & UTS)


 Metallurgical Testing – (Olympus Metallurgical,                                             Microscope with,Image                                           Analyzer,                                                              InsituMetallographic,rument).