Strojárske súčiastky podľa výkresovej dokumentácie, obrábané na CNC zariadeniach.